Stichting BPD

Van boven

Stichting

Stichting Basement Press Diepenheim is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80426484. Stichting Basement Press Diepenheim beschouwt zichzelf als een Algemeen Nut Beogende Instelling en streeft daarom naar een ANBI-status.

Workshop 2019

 

Steunt u ons?

Basement Press Diepenheim is een non-profit organisatie die financiële steun hard nodig heeft. U kunt donateur worden vanaf € 50,– per jaar: u ontvangt een nieuwjaarsprent. Vriend wordt u vanaf € 150,– per jaar: u ontvangt dan een jaarprent en heeft recht op 10% korting bij aankopen van grafiek die in de werkplaats is gemaakt.
> Ja, ik wil vriend of donateur van Basement Press Diepenheim worden!

Cadeaubon

Zoekt u een mooi cadeau? U kunt bij ons een grafiekbon kopen ter waarde van € 50, € 75, € 100, € 200 of € 500.
> Koop een cadeaubon!

Bestuur BPD

Bestuur

Inge van Noortwijk  voorzitter
Aad Hekker  penningmeester
Paul van Zwieten  secretaris
Marion Bouwhuis

Het bestuur wordt ondersteund door een denktank bestaande uit:

Wendela de Vries
Frank Haafkes
Tjeerd Willem Droogers

Comité van Aanbeveling

Arnoud Odding  directeur Rijksmuseum Twente
Arnoud Braat  kunstverzamelaar
Diana Wind  curator Museum Rijswijk
Jaap Nijstad  kunsthistoricus te Gelselaar
Arno Kramer  beeldend kunstenaar
Corrie van der Veen  voormalig curator en conservator AEGON kunstcollectie
Ingrid Blans  kunstverzamelaar

logo witwit secsec 150

Basement Press Diepenheim
Hagen 3
7478 AJ Diepenheim

litho@basementpress.nl

-

-