Stichting BPD

Van boven

Stichting Basement Press Diepenheim

Stichting Basement Press Diepenheim is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80426484. Stichting Basement Press Diepenheim kwalificeert sinds 1 januari 2022 als culturele ANBI.

Bankrelatie NL 66 TRIO 0320 0985 59.

Beschikbare downloads Basement Press Diepenheim
Samenvatting visie en businessplan 2023
Beknopte jaarrekening 2023
Beknopte jaarrekening 2022
Beknopte jaarrekening 2021
Volledige versies zijn op aanvraag beschikbaar.

Workshop 2019

Steunt u ons?

Basement Press Diepenheim is een non-profit organisatie die financiële steun hard nodig heeft. Vanaf € 50 per jaar kunt u zich Donateur noemen. U ontvangt dan ieder jaar de Nieuwjaarprent; een originele litho op briefkaartformaat.

Vriend worden is mogelijk vanaf € 150 per jaar. U ontvangt dan ieder jaar de nieuwjaarprent én – tegen gereduceerde prijs – de jaarprent; een speciaal in opdracht van BPD vervaardigde litho. Hiervoor wordt elk jaar een toonaangevende kunstenaar uitgenodigd. Dit jaar wordt de jaarprent gemaakt door Iris Kensmil.
Daarnaast heeft u als Vriend ook recht op 10% korting bij aankopen van grafiek die in de werkplaats is gemaakt.

Ik wil Vriend of Donateur van Basement Press Diepenheim worden!

Cadeaubon

Zoekt u een mooi cadeau? U kunt bij ons een grafiekbon kopen ter waarde van € 50, € 75, € 100, € 200 of € 500.

Bestel hier uw cadeaubon!

Bestuur BPD

Bestuur

Sander Knol  voorzitter
Birgitte van den Broek  penningmeester
Paul van Zwieten  secretaris
Marion Bouwhuis  algemeen bestuurslid
Aad Hekker  algemeen bestuursdlid

Het bestuur wordt ondersteund door een denktank bestaande uit:

Inge van Noortwijk
Wendela de Vries
Frank Haafkes
Tjeerd Willem Droogers

 

Comité van Aanbeveling

Arnoud Odding  museumadviseur en voormalig directeur Rijksmuseum Twenthe
Diana Wind  curator Museum Rijswijk
Jaap Nijstad  kunsthistoricus te Gelselaar
Arno Kramer  beeldend kunstenaar
Corrie van der Veen  voormalig curator en conservator AEGON kunstcollectie
Ingrid Blans  kunstverzamelaar

logo witwit secsec 150

Basement Press Diepenheim
Hagen 3
7478 AJ Diepenheim

litho@basementpress.nl

Privacy Statement