Stichting BPD

Van boven

Stichting

Stichting Basement Press Diepenheim is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80426484. Stichting Basement Press Diepenheim beschouwt zichzelf als een Algemeen Nut Beogende Instelling en streeft daarom naar een ANBI-status.

Workshop 2019

Steunt u ons?

Basement Press Diepenheim is een non-profit organisatie die financiële steun hard nodig heeft.
Vanaf € 50 per jaar kunt u zich Donateur noemen. U ontvangt dan ieder jaar de nieuwjaarsprent; een originele litho op A5-formaat.
U kunt Vriend worden vanaf € 150 per jaar. U ontvangt dan een ieder jaar de jaarprent; een speciaal in opdracht van BPD vervaardigde litho. Hiervoor wordt elk jaar een toonaangevende kunstenaar uitgenodigd. Dit jaar wordt de jaarprent gemaakt door Rinke Nijburg.
Daarnaast heeft u als Vriend ook recht op 10% korting bij aankopen van grafiek die in de werkplaats is gemaakt.

Ik wil Vriend of Donateur van Basement Press Diepenheim worden!

Cadeaubon

Zoekt u een mooi cadeau? U kunt bij ons een grafiekbon kopen ter waarde van € 50, € 75, € 100, € 200 of € 500.

Bestel hier uw cadeaubon!

Bestuur BPD

Bestuur

Inge van Noortwijk  voorzitter
Aad Hekker  penningmeester
Paul van Zwieten  secretaris
Marion Bouwhuis

Het bestuur wordt ondersteund door een denktank bestaande uit:

Wendela de Vries
Frank Haafkes
Tjeerd Willem Droogers

Comité van Aanbeveling

Arnoud Odding  directeur Rijksmuseum Twente
Arnoud Braat  kunstverzamelaar
Diana Wind  curator Museum Rijswijk
Jaap Nijstad  kunsthistoricus te Gelselaar
Arno Kramer  beeldend kunstenaar
Corrie van der Veen  voormalig curator en conservator AEGON kunstcollectie
Ingrid Blans  kunstverzamelaar

logo witwit secsec 150

Basement Press Diepenheim
Hagen 3
7478 AJ Diepenheim

litho@basementpress.nl

-

-